PAKS-PRESS – A paksi önkormányzat a hulladékgazdálkodásról, a viziközművagyon átadásáról, a DC. Dunakom ideiglenes ügyvezetőjének szerződés-hosszabbításáról, valamint a tulajdonában álló médiacég ügyvezetőjének szerződéséről hozott döntést, szerdán.     

A képviselők a hulladéktörvényben bekövetkezett változás okán a korábbi rendeletüket hatályon kivül helyezve a közterületi, köztisztasági feladatatkat határozták meg. Heringes Anita (PDF) képviselő sajnálatát fejezte ki, hogy az önkormányzatoktól elvonták az önálló gazdálkodás jogát, nehezményezte a helyi hulladéktelep részbeni elhanyagoltságát. A változást elfogadta a testület.

Mint az korábbról ismeretes, a vizmű állami kézbeadását már megszavazta a paksi önkormányzat, most ezzel kapcsolatban a cég vagyonátadásáról, illetve az átadandó víziközmű és működtető vagyonelemek tételes listájának jóváhagyásáról kellett dönteni. Az előterjesztés vitát váltott ki a fideszes többség és az ellenzéki kisebbség között. Az ellenzékiek hatalmas vagyonvesztésről és majdani, választások utáni lehetséges áremelésről beszéltek, míg az előterjesztést benyújtó Szabó Péter polgármester és az őt támogató frakció tagjai azzal érveltek, hogy az önkormányzat évente 100 milliós nagyságrendben adott a működéshez szükséges dotációt, amely nem fenntartható. Az érintett Mezőföldvíz Kft. ezen felül, decemberben további 1,5 MRD támogatáshoz jutott az állam részéről a működési veszteségek pótlásra, ennek azonban már feltétele volt az átadás. Paks önkormányzatának ennek visszafizetési terhe mellett is határoznia kellett. A döntést előkészítő bizottsági üléseken a véleményező Gazdasági Bizottság nemmel, a Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság igennel szavazott. A testületi döntésben az ellenzéki Heringes Anita és Barnabás István nemmel, míg az ugyancsak ellenzék frakciójához tartozó Horváth Zoltán igennel, Kudorné Szanyi Katalin és Mezősi Árpád tartózkodással szavazott. A hét igenes szavazat, egy szavazattal már a többséget jelentette.

Az önkormányzati tuladonú DC Dunakom Zrt. ügyében két döntés is született. Megszavazták azt az előterjesztést, hogy a Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt. a DC Dunakom Zrt-be olvadjon be, valamint a korábban már megbízást kapott Seemann Erika tisztségét, 2023. október 5. napjáig tartó, határozott időre, ingyenes megbízási jogviszonyban lássa el.

A következőkben az érintett kérésére zárt ülésen, a Telepaks Médiacentrum Nonprofit Kft. ügyvezető díjazásának megállapításáról és munkaszerződésének jóváhagyásáról döntöttek. Már május 24-én határozat született arról, hogy az ügyvezető, Dallosné Feth Szilvia megbízatását 2028. június hó 30-ig meghosszabbítják. Akkor úgy rendelkeztek, hogy az ügyvezető új jogviszonyában díjazása változatlan marad. A mostani, nyilvánosan is elérhető polgármesteri előterjesztés ezen változtatott. Azzal érvelt, hogy az ügyvezető díjazása hat éve változatlan, ezért a munkaszerződésben nevesített három munkakört – két főszerkesztői és egy ügyvezetői helyet érintően összesen, fizetését havi 1.400.000 Forint összegben állapítják meg, a meghosszabbítás napjától kezdődően. A testület az előterjesztést elfogadta.  

PAKS-PRESS 2023. június 28. szerda, 12:40. +++

Share via
Copy link
Powered by Social Snap