PAKS-PRESS – A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) I. Nukleáris Technikai Webináriumán, az MNT felkérésére Kádár Andrea Beatrix, az Országos Atomenergia Hivatal elnöke előadást tartott a szervezet átalakulásáról és aktuális feladatairól.

Az OAH elnöke gyors áttekintést adott azokról a jelentős feladatokról, amelyek az elmúlt években kerültek a hivatalhoz így a radioaktívhulladék-tárolók felügyelete, sugárvédelem, építésügyi hatósági feladatok, az új atomerőművi blokkokhoz kapcsolódó feladatok – írja honlapján a Hivatal.

Az online rendezvényen Kádár Andrea Beatrix elmondta: fontos szempont volt a jogszabálymódosítás előkészítésénél, hogy az OAH hatékony működése a növekvő feladatok mellett is biztosított legyen, javuljon a hivatal munkaerőpiaci versenyképessége, továbbra is megfeleljen az európai uniós jogi kereteknek, a felmerülő kérdéseket pedig hosszú tárva rendezzék. Erre jelentett megoldást, hogy az OAH különleges jogállású szervvé alakuljon. Ez számos fontos és pozitív változást hozott a hivatal életében.

Az OAH felügyeletét az Országgyűlés biztosítja, törvény garantálja az OAH gazdálkodásának függetlenségét, a hivatal költségvetését tekintve az Országgyűlés alá rendelt önálló fejezeti címként szerepel. A szervezet alaplétszámát, szervezeti struktúráját az OAH elnöke határozza meg, illetve módosíthatja a rendelkezésére álló költségvetési források és a feladatok figyelembevételével.

A juttatások rendszere lehetővé teszi, hogy a munkaerőpiacon versenyképes és vonzó feltételeket kínáljon az OAH, csökkenjen a fluktuáció, egyúttal erősödjön a szervezet munkaerő-megtartó képessége, illetve könnyebb legyen magasan képzett munkaerőt felvenni.

Rendeletalkotási jogot kapott az OAH, 2022 májusától jogszabályalkotó szerv lesz. Az új feladat egyben új lehetőséget is jelent: erősíti a hatóság regulátori szerepét, gyors és hatékony szabályozóeszközt biztosít az hivatal számára.

Az OAH elnöke előadásában hangsúlyozta: a nukleáris biztonság, védettség, sugárvédelem, a biztonsági kultúra magas szinten tartása, a jövő szakemberutánpótlása érdekében az OAH fontosnak tartja, hogy a hatósági feladatok mellett innovatív tudásközpontként működjön, továbbá a maga eszközeivel teret biztosítson a tudományos eszmecserének, az eredmények megosztásának és hasznosulásának.

Az OAH jövőjét illetően Kádár Andrea Beatrix elmondta, hogy az engedélyesek felügyeletének folyamatos feladatai mellett rövid- és középtávon meghatározó lesz az új atomerőművi blokkok létesítésének engedélyezéséhez és ellenőrzéséhez kapcsolódó hatósági feladatok ellátása, illetve hosszútávon megjelenik a Paksi Atomerőmű leszerelése, illetve az új blokkok üzemeltetésének felügyelete, illetve a kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése.

PAKS-PRESS 2022. február 7., hétfő 15:20. +++

Share via
Copy link
Powered by Social Snap