Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ban is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évi 10 alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett (a hátoldalon feltüntetett) szállítási napokon. Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás 2023. évi rendjéről: 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJÉNEK VÁLTOZÁSA – VERTIKÁL NONPROFIT ZRT.

A Vertikál Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint, a kommunális és szelektív hulladékszállítás rendje 2023.07.01. dátumtól az alábbiak szerint változik:

A PAKS-PRESS Hírürgynöséget az alábbi közlemény kiadására kérték fel: 

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Társaságunk az elmúlt évhez hasonlóan 2023-ban is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtést. Havonta két alkalommal lehetősége van az újrahasznosítható, illetve évi 10 alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre meghirdetett szállítási napokon.

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban vagy a Társulás által biztosított hulladékgyűjtő edényben, illetve kötegelve kihelyezi az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Kihelyezésre az alábbi tiszta, kimosott csomagolási hulladékok kerülhetnek:

– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, fólia, raschel zsák,

  reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok, egyéb kemény műanyagok LAPOSRA TAPOSVA);

– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír);

– Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva);

– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz);

Amennyiben az edényzet mérete nem elegendő az ingatlanon keletkező fenti felsorolásnak megfelelő csomagolási hulladékoknak, úgy az az edényzet mellé további átlátszó zsákban is kihelyezhető.

FONTOS: Kérjük, hogy a szelektíven előválogatott hulladékok közé üveget NE helyezzen! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal emberek dolgoznak Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése

Társaságunk 2023. évben is minden településen biztosítja az üveg hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve üveghulladék gyűjtőponton történő edényzetek elhelyezésével.

Komposztálható hulladékok gyűjtése

A levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket Társaságunk megfelelő teherbírású, VERTIKÁL emblémával ellátott BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1 db zsák max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben szállítja el az ingatlan elől. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül kihelyezett ágnyesedéket társaságunk dolgozói nem fogják elszállítani! A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelyezett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2023-BAN IS!

Házhoz menő lomtalanítás

Évente egy alkalommal (társasházak esetében az évente egy alkalom társasházanként értendő) végzi el, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban a háztartásban keletkezett lom háztól történő elszállítását, úgy, mint feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:

– gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;

– elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);

– veszélyes hulladékok, gumiabroncs, akkumulátor, festékes doboz, fáradt olaj, kátrányszármazékok, pala … stb.;

heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói, vállalkozói tevékenységből származó hulladék (kommunális hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék).

Az elszállítás feltétele, hogy ingatlanonként egy alkalommal 1,5 m3-nél ne legyen több a kihelyezett hulladék és a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhasználónak ne legyen díjhátraléka.

Az évi egy alkalommal igénybe vehető lomtalanításért külön nem kell fizetni, annak díját a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj tartalmazza.

Kérjük, hogy a lomtalanítási igényét legalább 1 héttel előre jelezze a megadott régiós elérhetőségen a közszolgáltató felé. Időpont egyeztetéskor szíveskedjen a felhasználó azonosítószámát előkészíteni. A lomtalanítás nem konténerben történik.

Amennyiben többlethulladéka keletkezik, abban az esetben lehetősége van konténerrendelésre az alábbi telefonszámon: 06 30/518-4401.

FIGYELEM! Szállítási rend változás, zöld és szelektív hulladékok esetén – e bejegyzés FB oldalán nyitólapként olvasható.  (A szerk.) 

 2023.07.01-TŐL

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE, PAKS TELEPÜLÉSEN AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL!

PAKS 1-2 HÉTFŐ
PAKS 3-4 KEDD
PAKS 5-6 SZERDA

 VERTIKÁL Nonprofit Zrt.

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8:00 – 16:00

Kedd: 8:00 – 16:00

Szerda: 8:00 – 19:00

Csütörtök: 8:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 14:00

 Dr. Hanol János csoportvezető, Turisztikai, Városmarketing és Kommunikációs Csoport

Paksi Polgármesteri Hivatal

e-mail: sajto@paks.hu 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap