PAKS-PRESS – Még néhány hét hátravan az iskolakezdésig, de az önkormányzati támogatások már rövidesen olvashatók az önkormányzat honlapján – hívta fel a figyelmet Feketené dr. Féhr Nikolett a paksi Polgármesteri Hivatal humánosztály, szociális csoportjának vezetője.

Elmondta: az Önkormányzat évek óta több módon nyújt segítséget a családoknak az iskoláztatáshoz, ami az új tanévben sem lesz másként. Szavai szerint a szociálisan rászoruló családoknak nyújtott támogatások egyik formája a rendszeres nevelési segély, amivel gyermeknevelési, iskoláztatási költségeikhez járulnak hozzá.

Ismertetése szerint ezt a támogatást általában az általános iskolásoknak étkezési térítési díjkedvezmény formájában, a középiskolásoknak és felsőoktatásban tanulóknak pedig készpénzben folyósítják. Kiemelte: a rendszeres nevelési segély iránti kérelmet szeptemberben kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjához. Az ellátást tanítási évre állapítják meg, a havi mértéke gyermekenként 3-10 ezer forint között alakul. A felsőoktatásban tanulók esetében minden szemeszterre igényelni kell a támogatást, azaz szeptemberben és januárban is be kell adni a kérelmet.

A rendkívüli települési támogatásként folyósított beiskolázási segély is szociális rászorultságtól függő ellátás. Azt mondta: a kérelem elbírálásakor vizsgálják a családban élők jövedelmét és vagyoni helyzetét. A támogatás mértékének megállapításánál figyelembe veszik, hogy óvodában, általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben kezdi meg a gyermek a tanévet. A beiskolázási segély iránti kérelmeket nem csak szeptemberben, hanem már júliusban és augusztusban is be lehet nyújtani a Szociális Csoporthoz.

Ugyancsak évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj az általános és középiskolás roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére. Feltétel, hogy a diáknak legalább közepes tanulmányi eredménye, illetve minden tantárgyból legalább elégséges értékelése legyen, valamint ne legyen igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíj szeptembertől igényelhető, a tanítási év időszakára kerül megállapításra és havi összege a tanulmányi átlagtól függően havi 3-8 ezer forint között alakul.

Feketené dr. Féhr Nikolett a támogatási formák között említette még a kedvezményes diákbérletet. Az önkormányzat az autóbuszbérlet 80 százalékának utólagos visszatérítését biztosítja a város közigazgatási területén tanuló általános és középiskolások részére.

A szociálisan rászoruló családokat segíti továbbá az is, hogy augusztus végén kerül kifizetésre a gyermekvédelmi törvény szerinti egyszeri pénzbeli támogatás az augusztus 1-jén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek családjai részére. A gyermekenként 6000, illetve 6500 forint összegű támogatást összesen 169 gyermek után 99 család veheti majd fel a Hivatal házipénztárában. Az értesítéseket már kiküldték a jogosultaknak.

Feketené dr. Féhr Nikolett megjegyezte: az említett támogatások iránti kérelemnyomtatványokat és további információkat a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni ügyfélfogadási időben, illetve majd letölthetők a https://paks.hu/ weboldal HIVATAL menü Ügyintézés/E-ügyintézés rovatra kattintva, a Szociális és gyermekvédelmi ügyek fül alatt (https://paks.hu/hivatal/e-ugyintezes/szocialis-es-gyermekvedelmi-ugyek/).

PAKS-PRESS 2022. augusztus 9., kedd 16:00. +++

Share via
Copy link
Powered by Social Snap