PAKS-PRESS – A víziközművek üzemeltetése – karbantartásuk és fejlesztésük – folyamatos kihívást jelent a tulajdonos önkormányzatoknak. Egy jogszabálymódosítás alapján az önkormányzati hátterű víziközmű-társaságok esetében is lehetőség van társulási csatlakozást kezdeményezni a Nemzeti Vízművek Zrt. (NV Zrt.) vállalatnál – olvasható a Társaság honlapján.

 A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 2021. júniusi módosítása alapján lehetővé vált az önkormányzatok és a tulajdonukban álló víziközmű-szolgáltatók számára, hogy a víziközmű-vagyon állam részére történő átadásával, önkéntes módon egy állami integrációs folyamatban vehessenek részt.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az integrációs folyamat koordinálása, lebonyolítása a Nemzeti Vízművek Zrt. (NV Zrt.) kiemelt feladata. A folyamat részeként 2022 januárjában és februárjában már tranzakciós szerződéseket írtak alá az egyes önkormányzatok víziközmű-vagyonának és a társasági részesedések magyar államra történő ingyenes átruházása érdekében.

Ezek alapján tárgyalt Paks képviselőtestülete a Mezőföldvíz Kft. sorsáról. Az előterjesztés egyelőre csak azt tartalmazta, hogy erről tárgyalások kezdődjenek el. Szabó Péter polgármester a napirend tárgyalásakor, majd a helyi sajtónak adott nyilatkozatában egyebek között leszögezte: e hónap végéig kell jelezni az önkormányzatoknak arról, hogy kíván-e az állami integrációhoz csatlakozni, a tárgyalások, egyeztetések lefolytatásnak és a végső döntésnek a dátuma november első napjai lehetnek.

– A paksi viziközműrendszer nagy veszteségekkel működik, ezért a polgármesteri javaslat arról szól, hogy a vagyonátadás történjen meg, ezzel a szolgáltatás felelőssége is áthelyződik – fogalmazott Szabó Péter. Hozzátette, az önkormányzat kasszájából a továbbiakban, évente nem kell több százmillió forintot költeni.

A Deák Ferenc frakció információ és előzetes számítások hiányára hivatkozva nem szavazta meg az előterjesztést, a szavazatok többségével azonban elfogadták azt.

PAKS-PRESS 2022. augusztus 25., csütörtök 14:30.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap