PAKS-PRESS – Azzal, hogy Paks önkormányzata a 2022. február 15-én megtartott testületi ülésén több mint tizenhét millárdos összegű költségvetést fogadott el, azt jelenti, hogy most még nem számolnak a Paks II. beruházás okán a városba érkező, mintegy 10-12 milliárdos, a város fejlődését támogató kormányzati céltámogatás megismétlődésével, egyelőre csak reménykednek benne.

Több órás vita után a képviselők hét igen és öt nem arányban megszavazták a város több mint 17 milliárdos, 2022-es évre vonatkozó költségvetését. Amennyiben az év folyamán kormányzati tételek beérkeznek, a költségvetést módosíthatják. Ezek a tények azonban erősen rányomták a hangulatát a költségvetési tárgyalásra. A baloldali, kisebbségben lévő ellenzék az érdekérvényesítés minden lehetséges formáját felhasználta arra, hogy a tervezetet hozzáadott javaslataikkal módosítsák, erre azonban a többséget alkotó Fidesz-KDNP frakció nem adott lehetőséget. Ezért a költségvetés végszavazásakor a módosító javaslataik elutasítása miatt nemmel szavaztak. Javaslatukban a Kurcsatov utcai tömbbelső teljeskörű felújítása, a Zöldfa-Sebestyén utcai rekonstrukció és az Életfa Idősek Otthona munkavállalalóinak béremelése szerepelt.

Minden évben folyamatosan visszatérő, képviselői harc folyik az egyes körzetekben az utcafelújítások okán. A testületi ülésen elhangzott, hogy minden utca lakói szeretnék, ha saját utcájuk végre megújulna, ahol ez még nem történt meg. A vita hőfokát jellemezte, hogy Mezősi Árpád (PDE) erőteljesen követelte a Zöldfa utcai felújítást, mire Ulbert Sándor (KDNP) azzal válaszolt, hogy a Kossuth utca is régóta az ígérgetés tárgya.

Az ellenzéki képviselők három javaslata 505 milliós átcsoportosításal járt volna. Az átcsportosításban forrásokhoz az egyes tételek megnyirbálásával jutottak volna hozzá. Kifogásolták a közel 12:5 arányú fenntartási-beruházási-felhalmozási tervezetet, amelyben például túlzottan magasnak tartották a városüzemeltetés kiadásait.

A költségvetést előterjesztő Szabó Péter polgármester azt ülést követő szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az átcsoportosítás jelentős érdeksérelemmel járt volna a városüzemeltetés területén. Kiemelte, a 140 oldalas költségvetés egyensúlyi állapotot mutat, bevételei továbbra is jelentősek, ugyanakkor a kiadásokban továbbra is fenntartják az intézmények magas szinvonalú működtetését. Példaként említette, hogy több, mint egy milliárd forintot tesz hozzá a városi költségvetés a Paksi Gyógyászati Központ működéséhez. Civil- és sportszervezeteket továbbra is jelentős összegben támogatnak. Tartalékot 443 millió forint összegben képeztek.

Mindezek ellenére áthúzódó és új, induló beruházásokra is ad lehetőséget a város idei kasszája. Ilyenek a Gábor Áron és Kálvária utca teljeskörű, illetve a Kápolna utca bölcsőde előtti részének felújítása.

A testületi ülésen határoztak a „Tisztes Polgár” kitüntetés adományozásáról. Döntésük alapján „Tisztes Polgár” kitüntetést adományoztak Gutai Istvánné és dr. Serdültné Benke Éva részére. Az elismerést várhatóan a márciusi ünnepen adják át.

A képviselők az ülésen megemlékeztek a korábbi képviselő, dr. Rónaky Józsefről, aki az év elején hunyt el, továbbá elhangzott, hogy Paks további, fenntartható fejlődése okán támogassák Süli Jánost az április harmadikán tartandó országgyűlési választáson.

Képünk: Szabó Péter polgármester a város költségvetését tartalmazó dokumentummal a testületi ülést követő sajtótájékoztatón, 2022. február 16-án. Paks-Press Fotó: Kiss G. Péter.

PAKS-PRESS 2022. február 16., szerda 11:30.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap