PAKS-PRESS – Az Országgyűlés július 4-én elfogadta az új pedagógus életpályamodellről szóló törvényt, ami megteremti az alapját a tanárok további jelentős béremelésének.

Részleteket Pálfi Erika, a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője a Tolna Vármegyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián ismertette a Szekszárdi Garay János Gimnázium dísztermében, 2023. augusztus 30-án. 

A tanárok átlagbére 2025-re 800 ezer forintra emelkedhet, maximális heti óraszámuk 24 órára csökken, szabadságuk 46 napról 50 napra, azaz 10 hétre nő, csökkennek adminisztratív terheik.  Létrejön a pedagógusok többsége által is támogatott teljesítményalapú bérezési rendszer. Aki eredményesebben tanít, többet foglalkozik a lemaradó gyerekek felzárkózásával, a tehetségesek versenyre felkészítésével, aki innovatívabb, aki tanórán kívüli programot szervez, magasabb jövedelmet fog elérni.

A kormányrendelet melléklete tartalmazza a hátrányos helyzetűekkel foglalkozókat megillető illetménytöbblet kapcsán azok települések felsorolását, amelyek felzárkózó vagy kedvezményezett településnek minősülnek. Az ugynevezett kedvezményezett és felzárkózó települések valamelyikén lévő intézményben dolgozó pedagógusok, továbbá azok, akik bár más településen végzik munkájukat, de intézményükben legalább 10 százalékos a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, az alapbérük 20 százalékának megfelelő többletjuttatásra lesznek jogosultak.

Ha Brüsszel végre nem tartja vissza tovább a Magyarországnak járó EU-s forrásokat, akkor első ütemben 561 ezer forintra emelkedik a pedagógus átlagbér, 2025-re pedig 800 ezer forint körül lesz.  Emellett a kormány 2024. január 1-jétől hazai költségvetési forrásból is további legalább 10 százalékos bértömeget biztosít a pedagógusok béremelésére.

A rendelet rögzíti, hogy 2024. január 1-jétől a pályakezdő gyakornokok illetménye havi 440.000 Ft-ra emelkedik, és ezt a szintet valamennyi pedagógus illetményének meg kell haladnia. Ezen túl azonban a rendelkezésre bocsátott bértömeg felosztására az igazgatók tesznek javaslatot, így újabb lépést teszünk a teljesítményalapú bérezés bevezetése felé.

2023. július 1 és november 30-a közötti időszakra, visszamenőlegesen a törvény minimális összeget határozott meg. Gyakornok 400 ezer, pedagógus I. legalább 410 ezer, pedagógus II. legalább 430 ezer, mester pedagógus legalább 520 ezer, kutató tanár esetében 640 ezer forint béremelés várható, és további 20 százalék a kedvezményezett illetve felzárkózó településeken. A kifizetés a novemberi illetménnyel történik.

A béremelés 2. lépcsőjében, 2024. január elsejétől beépül az alapbérekbe az ágazati szakmai pótlék. Legalább 10 százalékos bértömegtöbbletet biztosít a Kormány, a gyakornokok illetménye 440 ezerre emelkedik. +++

Share via
Copy link
Powered by Social Snap